Prawo administracyjne - kompleksowe
wsparcie prawnika

Ochota Zachowek Praga

Każdy współpracujący z firmą radca prawny ma bogate doświadczenie z zakresu prawa administracyjnego oraz postępowania przed sądami administracyjnymi. Z tych względów radca prawny może zapewnić porady prawne na wysokim poziomie. Zachęcamy do współpracy mieszkańców miasta z dzielnic Wola, Ochota, Żoliborz i Praga. Poza udzieleniem porady prawnej radca prawny może przygotować również odpowiednie wnioski, zażalenia, odwołania, lub skargi do sądów administracyjnych. Uzyskanie porady prawnej może wiązać się także z reprezentacją przed organami administracji samorządowej i rządowej oraz przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym do czego każdy radca prawny jest należycie przygotowany.

Prawo pracy - sądowe
rozstrzyganie sporów

Wola Zachowek Żoliborz

Zarówno prawnik jak i każdy współpracujący z firmą radca prawny są w stanie zapewnić porady prawne z zakresu prawa pracy. Zachęcamy do współpracy mieszkańców z dzielnic Wola, Ochota, Praga i Żoliborz. Porady prawne mogą dotyczyć np. problemu z zakresu nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, odszkodowania za mobbing, czy domagania się wynagrodzenia za wykonaną pracę. Radca prawny lub prawnik sporządzą i zaopiniują także dokumenty związane ze stosunkiem pracy. Każdy nasz prawnik lub radca prawny udzieli porady prawnej w sprawie sporządzenia odwołania od decyzji ZUS odmawiających przyznania świadczeń. Poza udzieleniem porady prawnej każdy nasz radca prawny umożliwi reprezentację przed sądem pracy.

Prawo rodzinne - sprawy
o rozwód, alimenty

Ochota, Żoliborz Zachowek

Każdy nasz radca prawny posiada doświadczenie z zakresu prawa rodzinnego. Z tych względów chętnie udzieli on porady prawnej w sprawie o rozwód lub o separację. Każdy nasz prawnik chętnie wspomoże Klienta w ramach problemu związanego z ustaleniem ojcostwa lub pozbawieniem władzy rodzicielskiej. Radca prawny poleca swą pomoc w sprawach dotyczących świadczeń alimentacyjnych lub w zakresie podziału majątku. Poza udzieleniem porady prawnej radca prawny oferuje swoim Klientom również reprezentację przed sądem rodzinnym. Każdy nasz prawnik i radca prawny zachęca do współpracy mieszkańców miasta z dzielnic Wola, Ochota, Praga i Żoliborz.

Prawo budowlane - opiniowanie
umów oraz negocjacje

Wola, Praga, Zachowek

Wybrany przez Klienta radca prawny lub prawnik posiada doświadczenie z zakresu prawa budowlanego. Radca prawny lub prawnik może udzielić porady prawnej w zakresie zaopiniowania, sporządzenia czy wyegzekwowania postanowień zawartych np. w umowie o roboty budowlane, o dzieło lub udzielić wskazówek w zakresie postanowień dotyczących najmu lokalu użytkowego. Od naszych prawników można uzyskać także porady prawne np. w zakresie naruszenia posiadania, zniesienia współwłasności, ustalenie wstąpienia w stosunek najmu, ustanowienia służebności czy eksmisji. Zespół prawników zaprasza na porady prawne mieszkańców m.in. z dzielnic Wola, Ochota, Praga i Żoliborz.

Prawo spółek - opiniowanie
umów, spory sądowe

Praga, Żoliborz Zachowek

Radca prawny lub prawnik udzielą wsparcia i porady prawnej w zakresie wyboru formy dla prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy nasz prawnik i księgowa służą swoim doświadczeniem z zakresu prawa handlowego oraz gospodarczego. Wybrany przez Klienta prawnik dokona analizy projektu umowy oraz podejmie się jej negocjacji z partnerem handlowym. Poza możliwością uzyskania wsparcia i porady prawnej każdy nasz prawnik proponuje zawarcie umowy na obsługę prawną. Radca prawny zapewnią także windykację prawną oraz reprezentację przed sądami. Zachęcamy do kontaktu firmy zarejestrowane na terenie miasta w dzielnicach Wola, Ochota, Praga i Żoliborz.

Prawo spadkowe - testamenty,
spadki, postępowania sądowe

Wola, Ochota Zachowek

Każdy z naszych prawników oferuje porady prawne z zakresu prawa spadkowego. Radca prawny lub prawnik oferują swoje wsparcie z zakresu problematyki uznania spadkobiercy za niegodnego, oraz udzielą porady prawnej dotyczącej oceny sytuacji majątkowej spadkodawcy. Nasz radca prawny lub prawnik oferuje wsparcie w sprawach dotyczących przyjęcia spadku lub jego odrzucenia. U każdego naszego prawnika można uzyskać porady prawne w zakresie unieważnienia lub sporządzenia testamentu. Radca prawny reprezentuje Klientów przed sądem w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku. Mile widziani są Klienci m.in. z dzielnic miasta takich jak: Wola, Ochota, Praga i Żoliborz.