radca prawny, obsługa prawna firm, ochota, żoliborz

Prawo pracy


Każdy współpracujący z nami prawnik może zapewnić porady prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Porady prawne mogą dotyczyć np. problemu z zakresu nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, przywrócenia do pracy, odszkodowania za mobbing, czy domagania się wynagrodzenia za wykonaną pracę. Sporządzamy pozwy oraz inne pisma procesowe, oraz opiniujemy dokumenty związane ze stosunkiem pracy. Udzielamy porad prawnych w sprawach sporządzenia odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odmawiających przyznania świadczeń. Poza udzieleniem porady prawnej radca prawny udziela wsparcia w reprezentacji sądowej Klientów przed sądami pracy na terenie całego kraju.

prawnik, prawo rodzinne, ochota, żoliborz, porady prawne

Prawo nieruchomości


Posiadamy doświadczenie z zakresu prawa dotyczącego nieruchomości. Opiniujemy umowy deweloperskie oraz innego rodzaju akty notarialne związane ze sprzedażą lub darowizną nieruchomości. Posiadamy praktykę z zakresu prawa budowlanego. Jesteśmy w stanie udzielić konkretnej i kompetentnej porady prawnej w zakresie zaopiniowania, sporządzenia czy wyegzekwowania postanowień zawartych np. w umowie o roboty budowlane, o dzieło lub udzielić wskazówek w zakresie postanowień dotyczących najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego. Od nas można uzyskać także porady prawne np. w zakresie naruszenia posiadania, zniesienia współwłasności, ustalenie wstąpienia w stosunek najmu, ustanowienia służebności, eksmisji lub zwrotu kaucji mieszkaniowej.

radca prawny, obsługa prawna firm, ochota, żoliborz

Windykacja


Nasz zespół prawników zajmuje się kompleksowo usługami windykacyjnymi. Zajmujeym się głównie dochodzeniem wierzytelności gospodarczych dla małych i średnich firm. Posiadamy wieloletnią praktykę w zakresie prowadzenia windykacji oraz prowadzenia postępowań sądowych w sprawach o zapłatę. Usługi windykacyjne prowadzone są w zgodzie z prawem gwarantując krótki czas oczekiwania na wydanie nakazu zapłaty. Prawnik przejmujący sprawę korzysta w sprawach o zapłatę również z postępowania upominawczego. Na życzenie Klientów zapewniamy łączenie usług windykacyjnych z usługami stricte prawniczymi w oparciu o indywidualnie ustalony zakres oraz cennik współpracy. Nasi prawnicy współpracują ze skutecznymi i sprawdzonymi kancelariami komorniczymi zapewniając sprawny przebieg postępowania egzekucyjnego.

prawnik, prawo rodzinne, ochota, żoliborz, porady prawne

Prawo administracyjne


Każdy współpracujący z firmą prawnik posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa administracyjnego oraz postępowania przed sądami administracyjnymi. Z tych względów możemy zapewnić naszym Klientom porady prawne na wysokim poziomie. Poza udzieleniem porady prawnej dotyczącej zagadnienia związanego z prawem administracyjnym radca prawny może przygotować również odpowiednie wnioski, zażalenia, odwołania, lub skargi do sądów administracyjnych czy organów administracji rządowej lub samorządowej. Uzyskanie porady prawnej może wiązać się także z reprezentacją przed organami administracji samorządowej i rządowej oraz przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym do czego każdy radca prawny jest należycie przygotowany. Zachęcamy do walki o swoje prawa.

radca prawny, obsługa prawna firm, ochota, żoliborz

Prawo rodzinne


Każdy nasz radca prawny posiada doświadczenie z zakresu prawa rodzinnego. Z tych względów chętnie udzieli on konsultacji prawnej w sprawie o rozwód lub o separację. Każdy nasz radca prawny chętnie wspomoże Klienta w ramach problemu związanego z ustaleniem ojcostwa lub pozbawieniem władzy rodzicielskiej. Radca prawny poleca swą pomoc w sprawach dotyczących świadczeń alimentacyjnych lub w zakresie podziału majątku. Poza udzieleniem konsultacji prawnej radca prawny oferuje swoim Klientom również reprezentację przed sądem rodzinnym w każdej instancji sądowej.

prawnik, prawo rodzinne, ochota, żoliborz, porady prawne

Prawo spadkowe


Każdy z naszych radców prawnych oferuje konsultacje prawne z zakresu prawa spadkowego. Radca prawny oferuje swoje wsparcie w zakresie problematyki dotyczącej uznania spadkobiercy za niegodnego, oraz udzieli konsultacji prawnej w zakresie oceny sytuacji majątkowej spadkodawcy. Nasz radca prawny oferuje swoje wsparcie w zakresie spraw dotyczących przyjęcia spadku lub jego odrzucenia. U każdego naszego radcy prawnego można również uzyskać konsultacje prawne w zakresie unieważnienia lub sporządzenia testamentu. Radca prawny reprezentuje również Klientów przed sądem w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.