radca prawny
Piotr Rola


włochy radca prawny bemowo

Z wykształcenia prawnik, absolwent pięcioletnich studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowych Studiów Prawa Spółek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Tytuł radcy prawnego otrzymał po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego i wpisie na listę radców prawnych pod nr LB - 1927. Wpisany na listę arbitrów przy Sądzie Polubownym w Izbie Przemysłwo - Handlowej w Krakowie oraz na listę arbitrów przy Krajowym Sądzie Arbitrażowym w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa prawnego, które nabył podczas pracy w instytucjach administracji publicznej jak również w kancelariach prawnych i innych gałęziach sektora prywatnego. Przez wiele lat współpracował z organizacjami pozarządowymi (Fundacja "Centrum Promocji Kobiet" i Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Agape"). Jako pełnomocnik procesowy dysponuje doświadczeniem w zakresie prowadzenia postępowań sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Autor ok. 500 artykułów o charakterze naukowo-dydaktycznym. Publikował dla czasopism prawniczych takich jak: miesięcznik C.H. Beck "Nieruchomości", dziennik "Rzeczpospolita", tygodnik "Prawo przedsiębiorcy", miesięcznik "Gazeta Bankowa", dwutygodnik "Gazeta Samorządu i Administracji" oraz "Dziennik Gazeta Prawna".

mgr
Elżbieta Kliman-Rola


włochy prawnik bemowo

Z wykształcenia prawnik i ekonomista, absolwentka pięcioletnich studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Studiów Podyplomowych z zakresu finansów i rachunkowości Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz studium ekonomicznego w specjalizacji - księgowość. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z siedzibą w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia usług księgowo - rachunkowych, które nabyła pracując zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Posiada licencję Ministerstwa Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (poz.50803). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się usługami księgowymi oraz doradztwem prawnym. W zakresie księgowości specjalizuje się m.in. w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, rozliczaniu podatku VAT, CIT, PIT oraz zakładaniu działalności gospodarczej i redukcji kosztów jej prowadzenia. Udzielane przez nią porady prawne dotyczą szeroko rozumianego prawa cywilnego: prawa pracy, prawa lokalowego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, w tym w szczególności w zakresie opiniowania umów w obrocie gospodarczym. Specjalizuje się w obsłudze firm zajmujących się sektorem budowlanym oraz dystrybucją towarów. Obsługuje firmy i Klientów indywidualnych działających m.in na terenie miasta Warszawa. Zapewnia wsparcie podmiotom takim jak osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, wspólnoty mieszkaniowe itp.

radca prawny
Monika Kwiatek


włochy radca prawny bemowo

Ukończyła pięcioletnie magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego ukończyła Podyplomowe Studium z zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Na swoim koncie mam publikacje tematyczne i branżowe w prestiżowych czasopismach np. Harward Business Review, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy jako prawnik w międzynarodowej firmie produkcyjnej z branży maszynowej. Doświadczenie zawodowe w dziedzinie m.in. prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego, opiekuńczego, spadkowego oraz prawa handlowego zdobywała w trakcie współpracy z renomowanymi międzynarodowymi warszawskimi kancelariami prawniczymi najpierw jako aplikant oraz po zakończeniu aplikacji – jako radca prawny.

radca prawny
iwona zubrzycka-zięba


włochy prawnik bemowo

Ukończyła pięcioletnie magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Rozpoczęła i zakończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu adwokackiego uzyskała prawo do wykonywania zawodu adwokata. Jednym z głównych doświadczeń zawodowych w jej karierze jest zatrudnienie w największej polskiej firmie telekomunikacyjnej w Polsce. Posiada wieloletnie doświadczenie procesowe, które zdobyła jako aplikant adwokacki podczas współpracy z kancelariami adwokackimi. Świadczy również porady prawne z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego i prawa karnego. Zapewnia także porady prawne i obsługę prawną spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.