Współpracujący prawnicy

  • Elżbieta Kliman-Rola, prawnik, księgowa Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowe Studia z zakresu finansów i rachunkowości na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Posiada licencję Ministerstwa Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (poz. 50803).Jest także członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W ramach prowadzonej działalności zajmuje się usługami księgowymi oraz udzielaniem porad prawnych z szeroko rozumianego prawa cywilnego.

  • Piotr Rola, radca prawny Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowe Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Prawa Spółek. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz abitrem w Krajowym Sądzie Arbitrażowym w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego oraz jako pełnomocnik procesowy przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Jest autorem ok. 500 publikacji prawnych.

  • Krzysztof Kańczugowski, radca prawny Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w kancelariach prawniczych oraz instytucjach publicznych. Specjalistka z zakresu problematyki związanej z obrotem nieruchomościami, prawa gospodarczego, odszkodowawczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada doświadczenie z zakresu prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem pragmatyk służb mundurowych oraz prawa ochrony środowiska.

  • Iwona Zubrzycka-Zięba, radca prawny Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Posiada bogatą wiedzę z zakresu prawa cywilnego oraz prawa karnego. Posiada także wieloletnią praktykę w zakresie prowadzenia sporów sądowych zarówno w sprawach cywilnych jak i karnych.

© Copyright 2016 Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Rola